Contacten uploaden

In Webpower kun je eenvoudig je contactendatabase vullen door een CSV-bestand te importeren. Onderneem hiervoor de volgende stappen:

 1. CSV-bestand opbouwen
 2. CSV-bestand uploaden in Webpower
 3. Uploadresultaten en errors bekijken

1. CSV-bestand opbouwen

Eerst zorg je dat je CSV-bestand klaar is om te uploaden naar Webpower. Bij het opbouwen van een CSV-bestand gebruik je de eerste regel voor de titel van de desbetreffende kolom. Wanneer de titel van een kolom overeenkomt met de naam van een databaseveld in Webpower, zal Webpower deze automatisch herkennen. Anders koppel je deze later handmatig.

Excel.png

Werk je op een Mac?

CSV-bestanden aangemaakt in Numbers, kunnen niet geïmporteerd worden. Wanneer je het bestand opnieuw opent in Microsoft Excel en opnieuw opslaat, kun je deze wel importeren.

 

2. CSV-bestand uploaden in Webpower

Het uploaden van je CSV-bestand doe je bij het tabblad Contacten onder Contacten uploaden.

Upload het CSV-bestand door op de knop Browse... te klikken.

Na het uploaden opent het volgende venster:

 • Groep: Selecteer de groep waar je de contacten in wil uploaden.
 • Field separator: Kies het teken waarmee de velden gescheiden zijn in het CSV-bestand. Meestal is dit een komma. Als je de juiste separator hebt gekozen, dan zie je onder Match velden een nette tabel met de velden verschijnen.
 • Enclosure: Kies het teken waarmee de waarden in een veld gegroepeerd zijn in het CSV-bestand, indien van toepassing.
 • Karakterset: Wanneer je vreemde karakters gebruikt in je CSV-bestand, let dan op bij het importeren dat je de karakterset kiest die hoort bij het CSV-bestand. Na het selecteren van de juiste karakterset, zullen speciale tekens er netjes uit komen te zien.
  dani1.pngdani2.png
 • Match velden: Koppel de kolommen uit het CSV-bestand aan de juiste databasevelden in Webpower.
 • Genereer een dummy adres: Als het CSV-bestand geen e-mailadressen bevat, vink je dit aan om toch te kunnen uploaden. Dit is bijvoorbeeld handig bij een bestand met telefoonnummers om Sms'jes naartoe te sturen. Het e-mailadres komt er dan bijvoorbeeld zo uit te zien: +31612345678dummy@educatie.webpower.eu.
 • Controleer op toegestane waarden: Kies of je een errormelding wil ontvangen als er een waarde in het CSV-bestand voorkomt die niet toegestaan is volgens de instellingen van het databaseveld in Webpower.
 • Ontvanger van de resultaten: Het e-mailadres dat je hier opgeeft, ontvangt na de import een mail met informatie over de import. Bekijk deze mail, en vooral de bijlage, om eventuele fouten te corrigeren.

Geavanceerd

Bij het uitklapmenu Geavanceerd is het mogelijk om geavanceerde instellingen op te geven voor je import.
Geavanceerde instellingen.png

 • Eerste rij in het CSV-bestand: Wanneer je een CSV-bestand hebt met kolomnamen dan sla je deze over. In de meeste gevallen is dit zo, daarom staat deze instelling standaard op Overslaan. Gebruik je geen kolomnamen in je bestand, dan kies je voor Inlezen.
 • Bestaande abonnee toevoegen aan gekozen groep: Als een abonnee al bestaat in de database, kun je hem alsnog toevoegen aan deze groep of overslaan.
 • Wat te doen met dubbelen? 
  • Overslaan: Behoud de reeds bekende gegevens, sla de nieuwe gegevens over.
  • Aanvullen: Behoud bestaande gegevens. Vul alleen lege velden aan met de nieuwe gegevens.
  • Vervang alle bestaande gegevens: Vervang alle bestaande gegevens, ook als deze met lege velden worden vervangen.
  • Vervang bestaande gegevens, behalve velden die in het CSV-bestand leeg zijn: Vervang bestaande gegevens alleen als nieuwe gegevens beschikbaar zijn in het CSV-bestand.
 • Datumnotatie en datum/tijd formaat: Stel in hoe datums en tijdstippen uit het CSV-bestand genoteerd moeten worden in de Webpower database.

Als je tevreden bent met alle instellingen, klik dan onderaan de pagina op Ok om de import te starten.

 

3. Uploadresultaten en errors bekijken

Na het uploaden ontvangt het e-mailadres ingevuld bij Ontvanger van de resultaten een e-mail met de importresultaten. Hierin zie je hoeveel contacten er succesvol geüpload zijn. De contacten die als fout aangemerkt staan, zijn niet geüpload.

Als er errors of dubbelen zijn, zit er bij de mail een bijlage met daarin een bestand met alle errors en een bestand met alle dubbelen. Hierin zoek je op wat er mis is gegaan zodat je het bestand daarop kunt aanpassen. In onderstaand voorbeeld zie je dat er een spelfout zat in het e-mailadres.