Wat gebeurt er als ik een flow tijdelijk pauzeer?

Wanneer je een flow depubliceert, blijven contacten op dezelfde plek in de flow staan. Als je de flow vervolgens weer publiceert, lopen de contacten gewoon verder door de flow.

  • Als de flow gepauzeerd is, worden de opens en clicks die op dat moment binnenkomen niet opgevolgd. Ze zijn wel terug te vinden in de statistieken. Opvolgacties worden pas uitgevoerd als een contact weer opnieuw opent of klikt nádat de flow weer opnieuw gepubliceerd is.
  • De "wacht x-aantal dagen"-stap van een contact wordt gepauzeerd. Als je de flow weer publiceert, wacht het contact nog steeds het resterende aantal dagen.
  • Het weer publiceren van een gepauzeerde flow ná de desbetreffende datum in een "wacht tot datum"-stap, resulteert erin dat de flow-actie op die datum wordt overgeslagen.
  • Statistieken van reeds verzonden e-mails komen nog steeds binnen.