Rollen

Iedere gebruiker van een account heeft één of meer rollen. Een rol bepaalt waar een gebruiker wel of geen toegang toe heeft. Als Superuser kies jij of iemand met een specifieke rol definitief mailings mag versturen of niet. Bovendien kan je gebieden definiëren waartoe een gebruiker wel of geen toegang toe heeft.

Voor het bekijken en beheren van rollen, ga je naar de module Admin bovenaan in het scherm en klik je vervolgens op de tab Rollen aan de linkerkant.

MPRO Admin module-NL.png

MPRO Roles-NL.png

In dit menu vind je de rollen en meer informatie over deze rollen, zoals:

 • De naam;
 • Als het definitief e-mails mag verzenden;
 • Als het goedkeuring moet gebruiken voor het verzenden van e-mails;
 • De rolrechten (of iemand bepaalde delen van een account kan inzien en bewerken);
 • Gebieden (of een gebruiker bepaalde modules en tabbladen kan inzien);
 • Gebruikers: welke gebruikers hebben deze rollen toegewezen gekregen;
 • Acties: wijzig, kopieer of verwijder een specifieke rol.

Om een nieuwe rol toe te voegen aan het account, kopieer je de Superuser rol. Klik daarna op Wijzig om deze te definiëren. In het volgende scherm dat opkomt, geeft het een nieuwe naam mee, selecteer je of het definitief mag verzenden en of het goedkeuring moet gebruiken. Vervolgens selecteer je de gebieden die zichtbaar of niet zichtbaar moeten zijn voor deze rol. Zie hieronder voorbeelden van twee verschillende rollen:

 1. Content creator
  Als jouw marketingteam uit meerdere mensen bestaat, of als je externen inzet om e-mails op te maken, wil je wellicht dat zij geen toegang hebben tot alle informatie. Het definiëren van een rol als "content creator" kan dan een goed idee zijn. Voor deze gebruikers hoef je alleen maar E-mails te selecteren als gebied waar toegang voor nodig is. Zo worden alle andere menu-items onzichtbaar voor deze rol. Voor de rolrechter kan je vervolgens bepalen of deze gebruikers e-mails mogen aanmaken, bewerken of verwijderen.
 2. Data-analist
  Ook voor data-analisten kan je een specifieke rol definiëren. Deze gebruikers kunnen alle statistieken zien, maar geen e-mails opmaken of verzenden en hebben geen toegang tot de contacten.

In dit scherm vind je ook een aantal 'rolrechten'. Hier selecteer je specifieke onderdelen, en of deze alleen zichtbaar mogen zijn of ook bewerkt mogen worden. Meer rolrechten kunnen bepaalt worden in het tabblad Rolrechten, aan de linkerzijde van het scherm.

Video Rollen en rechten

Onze Project manager Marlies laat in een video zien waar je rollen en rechten kunt inrichten als superuser: