Hoe voeg ik een formulier toe op een landingspagina?

In de editor van de Landingspagina's zie je aan de linkerzijde onder Blokken, de optie Form.

Optie_Form.png

Versleep met je muis het blok Form op het canvas. Vervolgens zie je:

 • Aan de rechterzijde formulieropties zoals het instellen van een titel, teksten en wat er met een contact moet gebeuren na invullen.
 • Aan de linkerzijde zie je de opties voor formulierblokken.

Formblokken.png

 

Formulieropties

Bij de formulieropties zijn er verschillende elementen in te stellen, zoals:

Formulier

Teksten die betrekking hebben op het formulier pas je hier aan. Denk aan een titel en een knoptekst.

Formulier opties.png

Je stelt hier ook een succesbericht of foutieve melding in naar aanleiding van het verzenden van het formulier. Deze tekst verschijnt op de plek waar eerder de velden van het formulier stonden. Het is niet mogelijk om een andere URL als bedankpagina in te stellen.

Succesbericht.png

Daarnaast heb je de volgende instellingen:

Recaptcha.png

 • Randkleur: Hier geef je de kleur op die getoond moet worden rondom een formulierveld dat niet juist is ingevoerd.
 • Recaptcha: Recaptcha detecteert misbruik op de website, zonder dat de gebruiker het doorheeft. Deze tool van Google meet hoe groot de kans is dat een gebruiker spamgevoelig is (of bijvoorbeeld een ”bot” is).
 • Recaptcha score: Bij een score van 1.0 is de kans groot dat het gaat om een gebruiker, bij een score van 0.0 is de kans groot dat het een bot is. De gemiddelde score die gebruikt kan worden is dan ook 0.5. Aanmelders met een lagere score dan 0.5, komen niet in je database terecht. 
 • Plaats contact in groep na bevestiging: Als het formulier wordt verzonden, kunnen de betreffende contacten in een groep worden geplaatst.
 • Plaats nieuwe contacten in opt-in groep: Door deze checkbox aan te vinken worden contacten die nog niet bekend zijn in de database na verzending van formulier in de opt-in groep geplaatst. Ze starten dan de opt-in procedure.

 

Knop

Onder deze kop zie je opties om de tekst van de button te wijzigen. Het is daarbij ook mogelijk om de styling aan te passen door aan de rechterzijde op de kop Knop te klikken. Zo kun je o.a. een achtergrondkleur geven aan de knop en de tekstgrootte aanpassen.

Knop.png

 

Styling

Onder deze kop geef je de breedte op van het formulier, de uitlijning en de achtergrondkleur.

Styling.png

 

Formulierblokken

De verschillende formulierblokken zet je door middel van verslepen met je muis op het canvas of door op het plus-teken te klikken op het canvas. Wanneer je een formulier blok selecteert op het canvas, zie je verschillende opties verschijnen.

blok_opties.png

 • Met de pijlen is het mogelijk om een blok van plaats te wisselen. Naar boven of beneden. 
 • Verplaats met de pijl in het vierkant je formulier blok direct onderaan of bovenaan.
 • Met het kruis verwijder je het blok.
 • Je kunt eenvoudig het formulier blok dupliceren door het icoon van de dubbele pagina's te gebruiken.

 

Opties formulier blokken

Er zijn verschillende opties in formulier blokken:

Form-opties_03.png

Text field
Verzamel hier e-mailadressen of andere korte tekst / op cijfers gebaseerde stukjes informatie. Bijvoorbeeld voornaam of telefoonnummer.

Form-opties_04.png

Date picker
Hier kan de respondent een datum kiezen door middel van een datumkiezer of zelf invullen. Bijvoorbeeld geboortedatum.

Form-opties_06.png

Text area
Hier kan de respondent een tekst kwijt bestaande uit meerdere regels. Bijvoorbeeld feedback.

Form-opties_07.png Checkbox
Met een checkbox kun je meerdere opties tonen. De respondent kan ook meerdere opties als antwoorden aanvinken. Bijvoorbeeld interesses.
Form-opties_08.png

Hidden field
Met een hidden field, is het mogelijk om vooraf gedefinieerde gegevens in te voeren die niet zichtbaar zijn voor de paginabezoeker. Bijvoorbeeld taal of klantnummer.

Form-opties_09.png

Dropdown
Laat een respondent een optie selecteren uit een vooraf gedefinieerde lijst van opties. Bijvoorbeeld opleidingsniveau.

Form-opties_10.png Radio
Een lijst met vooraf gedefinieerde opties. De respondent kan één van deze opties kiezen. Bijvoorbeeld geslacht.
Form-opties_11.png

Single check
Dit formulierblok kun je gebruiken voor het akkoord geven in een formulier. Bijvoorbeeld akkoord gaan met algemene voorwaarden. 

Form-opties_12.png Single opt-in
Kan worden gebruikt wanneer een confirmed opt-in niet nodig is.

Aanvullende instelling: optie om te voorkomen dat de aanmelding wordt ingediend als het selectievakje niet is aangevinkt.

Per formulierveld is het mogelijk om de stylingsinstellingen aan te passen en aanvullende instellingen toe te passen.

 

Instellingen dit voor alle formulier blokken toepasbaar zijn:

Label

Beschrijf welke gegevens in het veld moeten worden ingevuld. Bijvoorbeeld voornaam.

Link naar databaseveld in Webpower

Selecteer in welk databaseveld de ingevoerde waarde moet worden opgeslagen.

Verplicht veld

Geef aan of het veld verplicht is om in te vullen. 

 

Instellingen afhankelijk van het formulier blok:

Placeholder

Deze tekst wordt als voorbeeld getoond in het invoerveld en verdwijnt zodra het invoerveld wordt geselecteerd.

Veldwaarde mag niet aangepast worden door een contact

Dit veld wordt wel getoond, maar is niet aan te passen als het veld al een waarde heeft. Alleen als het veld leeg is, kan het worden ingevuld.

Valideer veld

Deze optie staat standaard aangevinkt.

Min. # of opties verplicht

Geef aan bij een checkboxveld hoeveel opties minimaal verplicht zijn om te kiezen.

Max. # of opties toegestaan

Geef aan bij een checkboxveld hoeveel opties maximaal zijn toegestaan om aan te vinken.

Actie voor bestaande contacten

Geef aan met Overwrite of je wilt dat de waarde die bekend is in de database overschreven mag worden. Dus ook als er geen vinkje wordt gezet, dan wordt het antwoord geleegd. Wil je dit niet, dan kies je voor Append. Op deze manier wordt een leeg veld niet overgenomen bij een contact.

 

Aandachtspunten formulieren

Er zijn een paar aandachtspunten met betrekking tot formulieren en landingspagina's:

 • Je kunt één formulier per landingspagina plaatsen.
 • Een formulier wordt binnen een kolom van een lay-out toegevoegd. Met padding kun je velden versmallen.
 • Een formulier wordt binnen een kolom van een lay-out toegevoegd. Als je een formulier links of rechts op een pagina wilt tonen, kies dan bij de pagina eerst voor een 2-koloms lay-out en plaats het formulier in één van de twee kolommen. 
 • Velden in het formulier zijn altijd gelinkt aan een databaseveld in de campagne.
 • Contactdata die al bekend is in de database kan voorvertoond worden in het formulier. 
 • Bij verzending van het formulier, worden de velden gevuld in de database. Bestaande gegevens worden overschreven.
 • Nieuwe contacten (op basis van unieke velden, standaard het e-mailadres) worden aangemaakt als nieuw contactpersoon in de database.