Abonnee verloop

Je kunt zien wat het verloop is van je abonnees onder de statistieken. 

Abonnee verloop_Menu.png

In de bovenste grafiek zie je hoeveel contacten er in de database zitten. 

Abonnee verloop_grafiek1.png

In de onderste grafiek zie je het netto aantal abonnees die er in een week zijn bijgekomen of afgemeld hebben (aanmelders - afmelders= waarde in de grafiek)

Abonnee verloop_grafiek2.png

Wanneer er alleen afmelders zijn en geen aanmelders, dan zie je een oranje staaf in je grafiek. 

Unsubscribe.png

Exporteren resultaten

Het is mogelijk om je resultaten te exporteren als PDF, CSV of per e-mail. Je ziet de exporteer optie rechtsonder. 

Export.png